Nadia

Film jako nośnik reklamy

Reklamy emitowane w telewizji czy internecie są produkcjami filmowymi. Oczywiście bardzo specyficznymi, ale jednak mieszczącymi się w pewnych szerokich ramach…

Vlogi, czyli filmy pasjonatów

Niektórych filmów nie da się zakwalifikować do żadnej sztywnej kategorii. Internet daje dziś ogromne możliwości ekspresji, również w sferze związanej…