Jedną ze składowych inteligencji człowieka jest zdolność do rozumienia mowy. Jeśli jesteś w stanie sprawnie zrozumieć słowa wypowiadane przez innych, wiesz jak je zinterpretować w danym kontekście i jak działać, po ich usłyszeniu – to znaczy, że dostatecznie opanowałeś komunikację. Sztuczna inteligencja, jeśli chce zasłużyć na miano inteligencji, również musi rozpoznawać mowę.

Hipotetyczny robot, który miałby w pełni zastąpić człowieka, powinien doskonale rozumieć sygnały werbalne i dobrze je intepretować. Częściowo jest to możliwe już dziś. Aktualnie istniejące systemy dobrze radzą sobie z rozumieniem słów i potrafią wykonać wcześniej zaprogramowane polecenia, które są uruchamiane sygnałem werbalnym.

To funkcja popularna w smartphonach i smartwatchach. Programy jednak miewają problemy z interpretacją kontekstu wypowiedzi. Nie rozumieją też metafor i wszelkich komunikatów nie wprost.

Wygląda więc na to, że do inteligentnej pogawędki z robotem jeszcze daleka droga.

https://amica-group.com/ warsztaty kuchnia włoska poznań