Wykonanie przeglądu technicznego pojazdu jest obowiązkiem każdego kierowcy, który jest właścicielem pojazdu biorącego udział w ruchu publicznym.

Po co jednak taki przegląd się wykonuje i czemu ma on służyć? Przegląd techniczny służy skontrolowaniu stanu technicznego pojazdu.

Podczas standardowego badania sprawdzane jest działanie wszystkich elementów auta.

Jeżeli wszystkie z nich są sprawne wówczas diagnostyk wydaje pozytywna opinię, jeżeli natomiast coś wymaga wymiany lub naprawy to wydaje ocenę negatywną i nie potwierdza ważności przeglądu technicznego.

Samo potwierdzenie pozytywnego przejścia przeglądu technicznego daje pojazdowi możliwość poruszania się po drogach.

Pomaga także policji i służbom drogowym przy rutynowych kontrolach – po okazaniu przez kierowcę jednego dokumentu są oni w stanie określić czy dany pojazd może uczestniczyć w ruchu i czy nie są łamane przepisy.

Kierowca powinien zatem pamiętać, aby zawsze mieć przy sobie dowód potwierdzający przejście przeglądu.

markiza na samochód dealer toyoty poznań www.blogpartyzancki.pl