Pobicie

Jednym z czynów zabronionych, do którego dochodzi niezwykle często w przeróżnych okolicznościach, jest pobicie. W polskim prawie karnym definiuje się je jako czynną napaść przynajmniej dwóch osób na jednostkę (grupa atakująca zawsze musi być w przewadze liczebnej).

Ofiara jednocześnie nie może dążyć do starcia – dopuszcza się jedynie ewentualną obronę przed atakiem. W zależności od skutków pobicia, kodeks karny przewiduje różne rodzaje odpowiedzialności.

Jeśli osoba poszkodowana dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, napastnikowi grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. W przypadku skutków śmiertelnych, sprawca może zostać pozbawiony wolności na okres od roku do dziesięciu lat.

Rodzina osoby zabitej może się również domagać zadośćuczynienia w formie pieniężnej od napastnika. Karze mogą podlegać także osoby, wyłącznie zamierzające wziąć udział w pobiciu, a którym to nie wyszło.

Najczęściej do tego rodzaju czynów niedozwolonych dochodzi, gdy zorganizowana grupa ludzi napada na ofiarę, chcąc coś na niej wymusić lub po prostu dokonać kradzieży.