Jeżeli w trakcie dokonywania przeglądu okaże się, że pojazd posiada wady i usterki, które uniemożliwiają mu uczestniczenie w ruchu publicznym, to diagnosta nie może wydać pozytywnego zaświadczenia o odbyciu przeglądu.

Jeżeli zatem okaże się, że samochód jest niesprawny to w obowiązku właściciela będzie leżało to, aby usunąć wszystkie usterki.

Nie jest on w tym względzie ograniczony czasowo, ale można tutaj wskazać kilka ważnych terminów.

W ciągu dwóch tygodni od wykonania przeglądu kierowca może usunąć wszystkie usterki.

Jeżeli dokona napraw to w tym terminie powinien ponownie stawić się by dokonać przeglądu technicznego.

Wówczas diagnosta dokona badania jedynie naprawionych/wymienionych części.

Koszty takiego przeglądu są zatem o wiele niższe.

Jeżeli naprawa auta zajmie właścicielowi więcej niż dwa tygodnie, to wówczas wykonany będzie musiał być ponownie pełen przegląd.

Wówczas właściciel będzie zobowiązany już do pokrycia pełnego kosztu, czyli około 100 złotych.

wykładziny balsan kursy kuchnia azjatycka poznań haik.pl