Najważniejszym atrybutem konwojentów są ich umiejętności i wiedza. Tego nie da się zastąpić żadnym sprzętem, jednak nie można uciec od faktu, że nie ma dobrego konwoju bez odpowiedniego zaplecza technicznego. Konwojenci muszą być wyposażeni w rzeczy, które są im niezbędne, by z powodzeniem realizować zleconą usługę.

Kwestia pierwsza to broń. Konwojent musi być uzbrojony, ponieważ musi być gotowy na działanie wymagające użycia broni palnej. Oczywiście musi umieć się nią w odpowiedni sposób posługiwać.

Każdy uczestnik zabezpieczenia konwoju musi posiadać stale działające urządzenia łączności, które pozwalają na komunikację pomiędzy sobą, a także z centralą. Zwykle korzysta się z radia o dużym zasięgu, które nadaje na częstotliwościach szyfrowanych, których nie są w stanie podsłuchać przestępcy. Czasami korzysta się z zaawansowanej łączności na bazie technologii telefonii komórkowej, która jest jeszcze bezpieczniejsza i często mniej zawodna niż „tradycyjne” radio.

Na koniec rzecz może najważniejsza, czyli transport. Auta przystosowane do użycia w konwojach powstają z reguły na bazie zmodyfikowanych samochodów transportowych, które są wyposażane w nową karoserię, dysponują również szybami odpornymi na strzały z broni palnej. Oprócz tego pojazd dostosowany do konwojowania musi też być odpowiednio szybki i zwrotny, by w sytuacji zagrożenia kierowca mógł sprawnie skierować go w bezpieczne miejsce.

Również montowane w takich maszynach opony muszą spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości i odporności na przebicie.

www.kszielonoczarni.pl napełnianie butli gazowych